Trots in Praktijk, kind- en gezinscoach

 

 Als kind- en gezinscoach stel ik het kind centraal

Om goed te kunnen helpen is het belangrijk om waar te nemen.

'Waarneming, is het proces van het verwerven, registeren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuigelijke informatie', aldus Wikipedia.

Dit past bij mijn visie als kindercoach zoals ik ben: luisteren, kijken, voelen, ervaren, geven van aanwijzingen en/of aanreiken van handvatten zodat het kind en de ouders er zelf mee aan de slag kunnen.

Ik bied ondersteuning aan ouders en kinderen met een leerwens of een specifieke vraag omtrent opgroeien en ontwikkelen, met als doel dat ouders en kinderen hun kracht (weer) inzetten en gesterkt worden door elkaars kwaliteiten.

Tevens besteed ik veel aandacht aan mensen die het ontbreekt aan zelfvertrouwen, waardoor het voor hen lastig blijkt te zijn zich te uiten. Weerbaarheid en (zelf)vertrouwen versterkt de mens; zelfvertrouwen is de basis van het gedrag.

Na het volgen van verschillende opleidingen en trainingen maak ik combinaties: we gaan op zoek naar een methode of werkwijze die bij het kind of de volwassene past, gericht op zijn of haar leerwens: wat wil je leren, wat vind je lastig, waar heb je problemen mee? En wat heb je (nog) nodig om er te komen?

Wil je meer weten? Neem gewoon eens vrijblijvend contact op!

Trots in Praktijk staat ook vermeld op DeZorgkaart4kids.nl

Met De Zorgkaart4Kids kunt u makkelijk en eenvoudig zoeken naar zorgaanbieders in de eerstelijn voor kinderen en jong volwassenen.

Samenwerking

Ouders vragen zich vaak af waarom nou juist hun kind wordt gepest.
Het ligt niet aan jouw kind. Pesters zoeken nou eenmaal een slachtoffer. Weerbare lichaamstaal is daarbij cruciaal! Bij de Sta Sterk-methode staat lichaamstaal centraal. Stevig staan, luid en duidelijk spreken en iemand recht aankijken komen terug in alle omstandigheden.
Daarnaast zijn er reacties die wisselen per situatie. Bijvoorbeeld het wel of niet meedoen aan iets. Of willen dat iemand ergens mee stopt. Het zou zo prettig zijn voor iedereen als er wekelijks een les ‘weerbaarheidstraining’ wordt gegeven

Tanja Janssen

Trots in Praktijk
Haaksbergen
Tel. 06-52 66 20 20
© Copyright 2012 - Trots in Praktijk
Webdesign by JLink - Schakel naar Succes