Kinderen

Met kinderen, ouders, de school, de (sport)vereniging en allen rondom het kind bezig zijn met het versterken van het zelfvertrouwen, dat is waar Trots in Praktijk voor staat en gaat:

Een kind de juiste handvatten aanreiken, samen met de omgeving antwoord krijgen op de vraag: 'Wat heb jij nodig, om.....: Kijken naar mogelijkheden!

Ik werk niet met één specifieke methode; ieder kind is anders, daarom is ook iedere coachingsgesprek anders! 

Meer weten? Vragen staat vrij!

 

zelfvertrouwen is de basis voor gedrag!

 

"Ouders vragen zich vaak af waarom nou juist hun kind wordt gepest. Het ligt niet aan het kind. Pesters zoeken nou eenmaal een slachtoffer. Een weerbare lichaamstaal is cruciaal om pesters het hoofd te kunnen bieden. Stevig staan, luid en duidelijk spreken en iemand recht aankijken komen terug in alle omstandigheden. Daarnaast zijn er reacties die wisselen per situatie. Bijvoorbeeld het wel of niet meedoen aan iets. Of willen dat iemand ergens mee stopt. Het zou zo prettig zijn voor iedereen als er wekelijks een les ‘weerbaarheidstraining’ wordt gegeven."

Weekblad Haaksbergen, 24-11-2011

Individuele- en groepstraining

"Onze maatschappij is nogal competitief ingesteld. Eigenlijk is een complete mentaliteitsverandering nodig”, zegt Tanja Janssen van bureau Trots in Praktijk.

De trainingen voor kinderen bestaan uit wekelijks te volgen lesuren, individueel of in groepsverband.
Tijdens de trainingen besteden wij veel aandacht aan de specifieke leerwens.

Ik leer leren

Voor ieder kind die te maken krijgt met leren is het een noodzaak om te leren hoe te leren.

Veel kinderen hebben te maken met leerproblemen: HOE moet ik iets leren?, WAT moet ik weten om makkelijker te kunnen leren? En tot slot: WAAROM leren best leuk kan zijn!

Als een kind inzicht heeft in zijn of haar eigen leervoorkeuren, heeft dit niet alleen een positieve werking op de resultaten, maar ook op het zelfvertrouwen en zelfbeeld: een kind zit daardoor beter in zijn of haar vel en gaat met meer plezier naar school.

Ik leer leren is een training dat uit 5 bijeenkomsten bestaat met iedere week een eigen thema:

  • kwaliteiten, uitdagingen, leervoorkeuren
  • wat is je motivatie; beleven van succes ervaringen
  • leren plannen: tijd indelen, organiseren
  • Concentreren? Hoe doe je dat?
  • Luisteren naar anderen en ontdekken hoe je verschillende kunt omgaan met leren

Ik leer leren is geschikt voor kinderen van de basisschool (groep 7/8), plusklassers, brugklassers en jongeren in het voorgezet onderwijs

Een kind kan leren leren. Ook als je concentratieproblemen hebt, faalangst hebt, onder je niveau presteert, of een leerachterstand hebt opgelopen. Bij ik leer leren kijken we naar de voorwaarden die een kind nodig heeft om te leren; het gaat niet over de inhoud van de verschillende vakken; ik leer leren gaat over HOE te leren.

Weerbaarheid & zelfvertrouwen

 

'Weerbaarheid & zelfvertrouwen' is een pedagogisch goed onderbouwd programma, dat gericht is op de versterking van het groepsproces en het terugbrengen of herstellen van de sfeer in een groep.


Super leuke training die klassikaal wordt gegeven en waarin het kind als onderdeel van een groep centraal staat. Het programma wordt gegeven in 2 dagdelen in een tijdsbestek van 3 weken. De school kan daarbij actief worden ingezet.


Deze training is al op verschillende scholen in de regio gebruikt en de reacties en ervaringen zijn bijzonder positief!!


We willen toch allemaal dat onze kinderen met veel plezier deelnemen in groepsactiviteiten?? Op school, sport, vrienden of andere sociale activiteiten. Vertrouwen hebben (in elkaar) is de basis om je sociaal actief te kunnen ontwikkelen.

Trots in Praktijk
Haaksbergen
Tel. 06-52 66 20 20
© Copyright 2012 - Trots in Praktijk
Webdesign by JLink - Schakel naar Succes